top
  llllllllHome >> Recommendations : Carbide & Hss
 
kkk Home
kkk About us
kkk About us
kkkkkk- Diamond Tools
kkkkkk- Cutting Tools
kkkkkk- Grinder Tools
kkkkkk- Abrasive for precision
kkkkkk- Carbide & HSS
kkkkkk- Make to order for Tools
kkkkkk- Diamond For Glass
kkkkkk- PCD & PCBN Diamond
kkkkkk- Other Products
k k Service for you
k k Contact us
 
 
 
 
 Special work : นอกเหนือจาก"ผลิต
ภัณฑ์" มาตราฐานที่เรานำเสนอแล้วเรา
ยังสามารถรับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้า
ทุกชิ้นโดยเฉพาะ Main Diamond Pro ducts และยังรับงาน Make to order for
Special Diamond Tools, Special Cutt
ing tools, Special Tool for Die
และงาน
Special อื่นๆโดยกรุณาติดต่อมาทาง
บรัทของเราตามที่อยู่ข้างล่างนี้หรือ
Click
ที่นี่


 

Metal Bond

Hss Bar: เป็นมีดกลึง Hss ชนิดแท่ง
แท่งเหลี่ยมแบนใช้สำหรับงานกลึงวัสด
ุอ่อนทั่วๆ ไป เช่น เหล็กดิบทองเหลือง,
ทองแดง, อลูมิเนียม ฯลฯ มีให้เลือก
หลายขนาด คุณภาพงานตัดดีมากด้วย
วัสดุจาก UK มีความแข็งแรงสูงช่วยลด
ต้นทุนของการผลิตได้เป็นอย่างดี


Cutting Tools

Hss Rod: เป็นมีดกลึง Hss ชนิดแท่ง
แท่งเหลี่ยมแบนใช้สำหรับงานกลึงวัสด
ุอ่อนทั่วๆ ไป เช่น เหล็กดิบทองเหลือง,
ทองแดง, อลูมิเนียม ฯลฯ มีให้เลือก
หลายขนาด คุณภาพงานตัดดีมากด้วย
วัสดุจาก UK มีความแข็งแรงสูงช่วยลด
ต้นทุนของการผลิตได้เป็นอย่างดี


 

 

 

Resin Bond


Hss Bar: เป็นมีดกลึง Hss ชนิดแท่ง
แท่งเหลี่ยม จตุรัส ใช้สำหรับงานกลึง
วัสดุอ่อนทั่วๆ ไป เช่น เหล็กดิบทองเหลือง,
ทองแดง, อลูมิเนียม ฯลฯ มีให้้เลือกหลาย
ขนาดคุณภาพงานตัดดีมากด้วยวัสดุจาก
UK มีความแข็งแรงสูงช่วยลดต้นทุนของ
การผลิตได้เป็นอย่างดี


Abrasive Work


Carbide Rod:
เป็นมีดกลึงกลมCarbide
ชนิดแท่งแท่งเหลี่ยมแบนใช้สำหรับงาน
กลึงวัสดุอ่อนแข็งหรือเหล็กแม่กพิมพ์ท
ี่ผ่านการชุบมาแล้ว เช่น SHD-61, SKD-11, S40C เป็นต้น ทองแดง, อลูมิเนียม
ฯลฯ มีให้เลือกหลายขนาด คุณภาพงาน
ตัดดีมากด้วยวัสดุจาก UK มีความแข็ง
แรงสูงช่วยลดต้นทุนของการผลิตได้เป็น
อย่างดี

 

 

 

Electroplate


Hss Bar:
เป็นมีดกลึง Hss ชนิดแท่ง
แท่ง สี่เหลี่ยมผืนผ้าใช้สำหรับงานกลึง
วัสดุอ่อนทั่วๆ ไป เช่น เหล็กดิบทอง
เหลือง, ทองแดง, อลูมิเนียม ฯลฯ มีให
้้เลือกหลายขนาด คุณภาพงานตัดดีมาก
ด้วยวัสดุจาก UK มีความแข็งแรงสูง
ช่วยลดต้นทุนของการผลิตได้เป็นอย่าง
ดี


Grinding Work

Toolhoder: เป็นด้ามจับมีดกลึงแบน Hss วัสดุทำจากเหล็กชุบแข็งคุณภาพดี
จาก UK ราคาประหยัดมีให้เลือกหลาย
แบบแล้วแต่เหมาะสมกับการใช้งานที่แตก
ต่างกัน มีความคงทนสูงผ่านการชุบ
เคลือบผิวเป็นสีดำมาอย่างดี

 

 

http://WWW.GUNNsDia.COM

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ทีวาย มัลติทูลส์
112/1048 หมู่11 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
Tel : 02-399-1513, 02-746-8223
Fax : 02-7468223

Copyright©2007  RTY Multi Tools Ltd.,Part.