***เนื่องด้วย ณ ตอนนี้พี่น้องประชาชนขาวไทยได้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมอย่างรุนแรงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ทางบริษัทจึงได้มีนโยบายจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์หลากหลายในการจัดการไว้สำหรับน้ำลดในราคาพิเศษไว้ให้แนะนำและเลือกหาตามความเหมาะสมกับการใช้งานและขออวยพรให้พี่น้องผู้ประสบภัยช่วยกันฟันฝ่าภัยพิบัตครั้งนี้้ี้ไปได้ด้วยดีนะ..ครับ***
TOP_BACK
HOME002

 

 
Main Web

 

Copyright©2007  RTY Multi Tools Ltd.,Part.